Zadaj pytanie ekspertom na forum Klub CAD.

Pytania

  • 0
  • 1
  • 280

Jak uzyskać dostęp do licencji multi-user?

Wszelkie informacje związane z dostępem do różnych rodzajów licencji multi-user znajdują się pod linkiem: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration/get-ready-network-license/getting-network-license-file/generating-license-file

Zapytał: Marta Mazurek 0 | 31.03.2020 11:51:40
  • 2
  • 1
  • 281

Jak zsynchronizować licencje?

Naciśnij pasek Start -> Uruchom -> services.msc -> Znajdź usługę FlexNet Licensing Serivces 64 -> Właściwości -> Rozwijana lista „Typ uruchamiania” -> Automatyczne

Zapytał: Janina Kozłowska 2 | 31.03.2020 11:51:40
  • 0
  • 1
  • 310

Jak uzyskać dostęp do wcześniejszych wersji oprogramowania?

Celem uzyskania informacji na temat wcześniejszych wersji produktów Autodesk proszę udać się pod link: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/users-software/previous-versions

Zapytał: Miłosz Zalewski 0 | 31.03.2020 11:51:40