Zadaj pytanie ekspertom na forum Klub CAD.

1
599
Zapytał: Wojciech Lelek 0 | 31.03.2020 11:51:40

Jak odinstalować oprogramowanie?

1 Odp. Michał Urban 3 | 31.03.2020 11:51:40

Panel sterowania -> Programy i funkcje -> Odinstaluj

Lub

Pasek zadań -> wpisz „uninstall tool” -> Postępuj zgodnie z instrukcjami w programie.

Jeśli instalacja produktu Autodesk nie powiedzie się, może być konieczne wykonanie czystej deinstalacji „clean uninstall” przed pomyślnym zainstalowaniem. Czysta deinstalacja usuwa pozostałe pliki z poprzednich instalacji i w razie potrzeby resetuje niektóre klucze rejestru systemu Windows. 

Czysta dezinstalacja może być konieczna, jeśli:

- Próbujesz uaktualnić do nowej wersji i nadal pojawiają się błędy.

- Próbowano zainstalować produkt po raz pierwszy, a instalacja została zatrzymana w połowie.

- Myślałeś, że instalacja przebiegła pomyślnie, ale produkt się nie uruchomi.

Po czystej deinstalacji możesz spróbować ponownie zainstalować produkt.

Instrukcję czystej dezinstalacji znajdziesz pod linkiem:

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/remove-products/clean-uninstall