Zadaj pytanie ekspertom na forum Klub CAD.

1
415
Zapytał: Janina Kozłowska 2 | 31.03.2020 11:51:40

Jak zsynchronizować licencje?

1 Odp. Wojciech Lelek 4 | 31.03.2020 11:51:40

Naciśnij pasek Start -> Uruchom -> services.msc -> Znajdź usługę FlexNet Licensing Serivces 64 -> Właściwości -> Rozwijana lista „Typ uruchamiania” -> Automatyczne